Home  Ľ  Nieuws  Ľ  Kliniek Hidi
02/06/2014 Kliniek Hidi

Met Tineke van de Haar als verloskundige en manager van Kliniek Hidi als boegbeeld, heeft de thuisfrontcommissie (TFC) sinds 2009 jarenlang het werk van de Kliniek ondersteund. Daar waar de Cornerstone-bedrijven zorgden voor de basale ondersteuning in allerhande dagelijkse werkzaamheden en faciliteiten, werd via de TFC uitgebreide hulp georganiseerd, zowel financieel als in medische middelen als in mensen. Zo werd langzamerhand vanuit een golfplaten schuurtje een volledig ingerichte kliniek opgezet, waarin vandaag zes full-time medici werken, samen met nog eens zeven mensen als ondersteunend personeel; die de forse steun vanuit Nederland dagelijks om mogen zetten in adequate medische hulp aan onze Ethiopische – en regelmatig ook Nederlandse – ‘buren’.

 

Jaarlijks worden ongeveer 10,000 patienten geholpen. Elke morgen zit de ronde wachtkamer vol. Voornamelijk met mensen afkomstig uit de afgelegen streek achter Hidi, uren lopen van de dichtstbijzijnde stad. Vaak moeilijk werk, te schrijnend en daardoor juist weer dankbaar werk.

 

Vanaf 2012 werd de uitbouw van de zorg naar de andere afgelegen farms op Doba en Wenchi voorbereid. Maar vanaf de zomer van 2013 kreeg de Kliniek te maken met toenemende tegenwerking van de lokale health post, met als doel om hun eigen hulpcijfers op te krikken. Stelselmatig werden zwangeren tegengehouden als ze op weg waren naar onze Kliniek om de enige goede perinatale zorg in de hele omgeving te vragen. Ging men toch door naar onze Kliniek, dan werd aan deze moeders vervolgens alle andere gezondheidszorg zoals vaccinaties onthouden. Deze voortdurende brute tegenwerking was voor Tineke de druppel die bij haar de emmer – na vijf jaren lang dag en nacht in touw te zijn geweest – deed overlopen. Een emmer die al vol zat met alle andere alledaagse en lange-termijnzorgen. Zodat de Kliniek moest stoppen met het begeleiden van bevallingen.

 

Toen Tineke in januari 2014 vertrok, bood Els Hardeman aan om de taak als manager over te nemen, wetend dat het in de aankomende jaren moeilijk zou zijn om de verloskundige zorg weer op te starten. Feitelijk werd daarmee haar beoogde taak voor Doba/Wenchi omgezet in eenzelfde functie op Hidi. Maar al spoedig bleek dat het te veel gevergd is van een volbloed verloskundige om zonder bevallingen door te werken. In april maakte Els daarom intern haar besluit bekend te stoppen op Hidi en op zoek te gaan naar iets anders. Per 1 juni 2014 neemt Jacomijn van de Haar de dagelijkse leiding van de kliniek op zich. Een taak die ze al sinds het ontstaan van de Kliniek van terzijde kent en nu volledig op haar schouders komt.

 

Tot aan 31 mei 2014 is de operationele leiding en de financiele verantwoordelijkheid van de Kliniek in handen geweest van Tineke en daarna van Els. Samen met de TFC hebben zij van elke euro inkomsten en uitgaven verantwoording afgelegd. Uit die verantwoording – en nog meer uit de resultaten ter velde – is duidelijk dat dit een enorm uitgebreid en vruchtbaar werk is geweest. De talrijke bezoekers die onze Kliniek maandelijks over de vloer krijgt, zijn getuigen hiervan. De nieuwsbrieven ook.

 

Het vertrek van Tineke, en daarmee voorlopig van de verloskunde, heeft diepe sporen getrokken. De TFC, in de loop van de tijd uitgebreid met verschillende nieuwe mensen, werd geconfronteerd met meerdere opinies en ideeën en lastiger dillema’s. Het verzoek vanuit de bedrijven in de zomer van 2013 om een waterdichte scheiding aan te brengen tussen de zakelijke rekeningen en de kliniek-rekeningen heeft een traject in gang gezet, dat anders afliep dan was bedoeld. In de wirwar van Nederlandse en Ethiopische regels, kloven en bruggen, wetten en risico’s – en de inschatting daarvan – bleek het niet mogelijk te zijn om een waterdichte constructie te vinden om zowel Kliniek Hidi als een mogelijke nieuwe kliniek in Debre Zeit onder één noemer te vangen. Met als gevolg dat de TFC geen structuur kon vinden die aansloot bij de vele wensen. Met als eindconclusie dat deze TFC samen met Els stopt.

 

Voor ons betekent dit dat onze Kliniek Hidi verder moet zonder deze groep van enthousiastelingen. Bizonder jammer, want de steun te ervaren van bewogen Nederlanders aan het thuisfront is een groot goed. Daarentegen blijft het een formidabele prestatie van Tineke i.s.m. de TFC om in de afgelopen vijf jaar een medisch team van Ethiopiërs opgebouwd te hebben dat er wezen mag. Het afgelopen halfjaar bleef de zorg op peil en was het enthousiasme en de zorgvuldigheid ongeëvenaard. Wij hopen met dit team het aanbod en de uitbouw van onze zorg te mogen voortzetten. De berichtgeving over Clinic Hidi wordt voortgezet op de site www.solagrow.nl/kliniek.

 

In de formele structuur van de Clinic Hidi verandert niets. De Clinic is ingebed in de bedrijven van de Stichting The Cornerstone. Alle giften en donaties die wij ten behoeve van de Clinic ontvangen, worden voor het werk in Clinic Hidi besteed. We nemen aan dat de TFC dat alsnog ook zal doen. Over deze ontvangsten en uitgaven zullen wij 100% verantwoording blijven afleggen, zodat iedereen ziet en weet wat er met deze giften ten behoeve van onze medemens op Hidi gedaan is.

 

Om de transparantie zo mogelijk nog groter te maken, zal vanaf 1 juni 2014 de financiële steun vanuit Nederland uitsluitend gebruikt worden voor de drie grote kostenposten van de medische zorg: 1) de personeelskosten van de Clinic, 2) de transport- en vervoerskosten van personeel en patienten van de Clinic en 3) de medicijnen en medische middelen ten behoeve van de Clinic. Alle andere kosten, zoals bouw van dependances en ondersteunende diensten, komen vanaf heden volledig ten laste van de bedrijven.

 

Tenslotte, wij zijn dankbaar en blij voor alle steun die vooral Tineke en de Kliniek in de afgelopen vijf jaar van en via de TFC ontvangen heeft. De TFC was het doorgeefluik van de grote achterban, die dit medische werk in de rimboe een warm hart toedraagt. Vooral voor Jan was het wel eens slikken dat bezoekers vijf minuten bij de aardappels bleven staan kijken, wel een kwartier in de koeienstal genoten en tenslotte meer dan een uur in de Kliniek vertoefden. Wat ons betreft blijft dat zo! Wij hopen de medische zorg aan onze ‘buren’ voort te zetten, met alle middelen en krachten die we hebben en krijgen.

 

Familie Van de Haar

 

 Terug naar nieuws

Contact Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Disclaimer Familie Van de Haar in EthiopiŽ ©2011 | Sitemap | Contact